Đăng kí

Nếu bạn đã là thành viên hãy click vào nút đăng nhập.

Nếu bạn chưa là thành viên, hãy điền đầy đủ thông tin của mình để đăng kí và hưởng những ưu đãi mua sắm trên trang H:CONNECT nhé.

Đăng nhập

Hãy điền đẩy đủ thông tin cá nhân của bạn vào những ô bên dưới

Nếu bạn chưa là thành viên, hãy điền đầy đủ thông tin của mình để đăng kí và hưởng những ưu đãi mua sắm trên trang H:CONNECT nhé.
 • *Email
 • *Mật khẩu
 • *Xác nhận mật khẩu
 • *Tên
 • *Giới tính
 • *Địa chỉ
 • *Thành phố
 • *Quận
 • *Số Điện Thoại
 • *Ngày sinh
 • Quy định
  Tôi đồng ý với những quy định và điều khoản đăng kí thành viên của H:CONNECT

  Tuyên bố Thu thập Thông tin Cá nhân:

  Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân được yêu cầu trong mẫu đơn này, bạn đồng ý rằng BRANDED LIFESTYLE ENTERPRISES PTE.LTD. ("Công ty" hoặc "Chúng tôi") có thể xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị và quảng bá.

  Chúng tôi bảo lưu quyền chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập và ghi rõ trong mẫu này với các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan khác ở trong và ngoài nước. Bạn có thể thực hiện các quyền sau:

  1. Yêu cầu kiểm tra hoặc xem,
  2. Yêu cầu bản sao,
  3. Yêu cầu chúng tôi bổ sung hoặc sửa đổi,
  4. Yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng, hoặc
  5. Xóa thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong biểu mẫu này.

  Từ chối cung cấp hoặc gửi thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ có thể ảnh hưởng đến việc đủ điều kiện của bạn tham gia vào chương trình khách hàng H: CONNECT của chúng tôi.

  Nếu bạn muốn bị xóa khỏi danh sách liên hệ và danh sách gửi thư của Công ty hoặc để biết thêm các thắc mắc về biểu mẫu này và cách thông tin cá nhân được sử dụng, vui lòng gửi email đến [email protected] hoặc ghé thăm http://vn.hconnect.com

Đã thêm vào giỏ hàng
Đang gửi...
Back to top